Wat is de winst van werkgeluk?

De winst van werkgeluk is…

Werktevredenheid. Welzijn op het werk. Engagement. Employee Experience. Heel wat termen worden door elkaar gebruikt om in wezen één en hetzelfde begrip te duiden – werkgeluk.
Elke organisatie moet blijven investeren in werkgeluk. Om de verbinding tussen medewerkers te versterken, de productiviteit en innovatie te stimuleren en vooral: de (mentale) gezondheid en vitaliteit van haar medewerkers te vrijwaren. Op individueel vlak zie je namelijk een directe link met gezonde(re) gewoontes die leiden tot een betere vitaliteit op de werkvloer én thuis. 

Werkgeluk zweverig?

Werkgeluk kan voor sommige mensen zweverig en ontastbaar lijken. Toch zijn veel mensen er al mee bezig maar noemen het niet altijd zo. Het benadrukken van hoe zij ermee bezig zijn met het oog op werkgeluk, is dagelijkse kost voor BooSSST.
Maar wat is nu eigenlijk werkgeluk en wat levert het mij op? In deze blog een toelichting op deze en andere veelgestelde vragen rondom werkgeluk en vitaliteit op de werkvloer. 

Is werkgeluk zweverig

Het ontstaan van werkgeluk

Het gedachtegoed van werkgeluk komt uit de positieve psychologie. Martin Seligman (Amerikaanse psycholoog) heeft het over drie aspecten van geluk: the pleasant life, the meaningful life en the good life. Hierin zie je drie aspecten van werkgeluk terug: plezier en verbinding, betekenisgeving en werk doen dat past bij je talenten.
Het concept werkgeluk ontstond pas enkele tientallen jaren geleden, en daar is een reden voor. De afgelopen jaren zagen we ingrijpende veranderingen in de industriële sector – we werken nu in functies die twintig jaar geleden amper of niet bestonden. Wie had bijvoorbeeld kunnen denken aan een job als Social Media Manager, SEO Expert, Chief Happiness Officer, Motivational Coach & Speaker of Career Counselor? Nieuwe technologie, flexibilisering en verandering van de snelheid en aard van het werk vormen niet alleen een uitdaging voor de kwaliteit van werk vandaag, maar ook in de toekomst.

Werkgeluk voor moderne organisaties

Leidinggevenden worstelen met tal van problemen in hun team: stress, verzuim, burn-out, bore-out. Ze kampen met ongewenste uitstroom van personeel en vinden niemand met de juiste specifieke vaardigheden. De netwerkachtige structuren van moderne organisaties vragen om creativiteit, persoonlijk leiderschap en wendbaarheid.
Met zo’n breed scala aan complexe taken, is het essentieel dat we ook geluk kunnen halen uit ons werk. Dat betekent uiteraard een belangrijke paradigmaverschuiving in het bedrijfsleven. Maar hoe ga je daar nu mee om? Goed nieuws: met kleine inspanningen op het gebied van werkgeluk – samen met je medewerkers – kom je al heel ver.

Boossst blob open

“When we take care of our people, they take care of our business.”

Simon Sinek

Wat is werkgeluk?

Er zijn verschillende visies op wat werkgeluk nu precies wel en niet is. Sommige stromingen vinden werkgeluk vooral cultuur binnen een organisatie, anderen kijken meer naar het management of leidinggevenden en vinden dat zij een klimaat moeten creëren waar werkgeluk gefaciliteerd wordt. Duidelijk wordt in al die visies en opvattingen dat het vooral gaat om een samenspel tussen werknemer en werkgever.
Ik gebruik zelf in mijn programma’s het model ‘de 8 van werkgeluk’. Dit is een werkgelukmodel waarin de acht meest bepalende factoren worden weergegeven in de vorm van een lemniscaat. Dit lemniscaat symboliseert de oneindigheid van werkgeluk, dit lemniscaat zie je ook terug in het logo van BooSSST.

Werkgeluk en vitaliteit op de werkvloer verbeteren

Heel belangrijk is het uitgangspunt dat werkgeluk voor iedereen anders is. Waar de één veel waarde hecht aan collega’s (de peiler verbinding uit de 8 van werkgeluk), is het voor anderen veel belangrijker om werk te doen wat er toe doet (peiler zingeving). In de aanpak binnen organisaties om werkgeluk te verbeteren met werkgelukinterventies is het heel belangrijk om goed te kijken wat er speelt in de specifieke context. Zorgdragen voor een positieve bedrijfscultuur en het vergroten van het welzijn en werkgeluk van je medewerkers vraagt om maatwerk. Het management speelt hier een grote rol in. Laat je leidinggevenden tijd maken om een echt gesprek met hun teamleden te hebben over wat hen drijft, enthousiast maakt en inspireert. 

Werkgeluk en vitaliteit op de werkvloer verbeteren

De winst van werkgeluk: Return on Investment (ROI)

Kun je praten over een ROI in relatie tot (werk) geluk? Is er een relatie tussen geluk en functioneren op het werk? Presteren gelukkige mensen beter op het werk, zijn ze creatiever of productiever? Zijn bedrijven met gelukkige medewerkers innovatiever en succesvoller? Wat zegt de wetenschap hierover?

Het iOpener Institute (making works better) onthulde in haar onderzoek dat medewerkers die zich gelukkig voelden op de werkplek maar liefst 65% energieker zijn dan medewerkers die dat niet doen. Ze zijn vitaler en hebben meer kans om hun baan ook op lange termijn vol te houden (duurzaam inzetbaar). Ze voelen verbinding met collega’s én met de kernwaarden en doelen van de organisatie. 

Positieve gevolgen van werkgeluk

Verschillende onderzoeken van toonaangevende organisaties wijzen uit dat het verbeteren en bevorderen van werkgeluk en vitaliteit op de werkvloer tot positieve gevolgen leidt; 

Bovendien, leidt werkgeluk tot:

  • 51% minder personeelsverloop (Gallup)
  • 66% minder ziekteverzuim (Forbes), elke euro investering in een gezonde leefstijl levert 3 euro besparing op (Medisch contact) 

Bedrijven met gelukkige werknemers zijn succesvoller en succesvolle bedrijven zijn aantrekkelijker. Slaag je er bovendien in om mensen bij je te houden, dan blijf je een voorsprong houden op andere organisaties. Gelukkige medewerkers zijn dus altijd winstgevender, genoeg redenen om te investeren in werkgeluk dus. 

Gelukkige medewerkers zijn winstgevender

Investeer in de nieuwsgierigheid naar werkgeluk

Ook aan de slag met werkgeluk? Verbind het beleidsmatige met wat er al leeft (je leest hierover meer in ons e-book) en gebeurt in de organisatie en investeer vervolgens in aandacht voor bewustwording én dienstverlening.
Er is vaak veel nieuwsgierigheid en scepsis over het onderwerp, investeer in die nieuwsgierigheid. Werkgeluk creëert duidelijkheid voor de keuzes die je maakt vanuit goed werkgeverschap. Werkgeluk is een wederzijdse inspanning van verkennen, veranderen en verankeren. Het hoeft niet in één keer succesvol te zijn, van kleine stappen naar grote doelen. Elk stapje dat succesvol verloopt geeft een beetje meer vertrouwen. Geef richting, een stip op de horizon, en zorg voor een gezamenlijk verlangen naar meer (werk)geluk!

Samen een BooSSST organiseren?

Als aanjager van werkgeluk en vitaliteit ga ik van binnenuit aan de slag samen met de medewerkers én de leidinggevenden. 

let’s rock

Jolanda  Bakker

Deel:

Meer interessante blogs

BooSSST_Over_Jolanda_5
Vitaliteit

20 super vitale secundaire arbeidsvoorwaarden

Ontdek de 20 belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden die jouw bedrijf aantrekkelijker maken voor potentiële werknemers. Van flexibele werktijden tot professionele ontwikkeling en gezondheidsvoordelen, deze voordelen kunnen het verschil maken in het aantrekken en behouden van top talent. Bekijk de lijst en zorg dat jouw bedrijf opvalt in de competitieve arbeidsmarkt.

Verder lezen