EDIC: Exceptional and Deep Intelligent Coach

Kunnen we een kunstmatige coach creëren die door de gebruiker als een echte overtuigende en betrouwbare coach wordt beschouwd, die de gebruiker ondersteunt in zijn/haar zelfmanagement en het ontwikkelen en volhouden van een gezonde leefstijl ondersteunt? 

Dit is de grote onderzoeksvraag binnen het EDIC project. Jolanda van BooSSST sprak Hermie Hermens (Professor Telemedicine at University of Twente) samen met twee van de vijf promovendi bij UTwente, Carlijn Braem en Ellen Kuipers, najaar 2022. 

Chronische aandoeningen als diabetes kunnen niet genezen worden, maar iemands leefstijl heeft een grote impact op het verloop van de aandoening, kwaliteit van leven en in welke mate co-morbiditeiten optreden.

Hierbij is het doel een holistisch beeld te krijgen van het gedrag van de mens, waarbij niet alleen gekeken wordt naar de fysiologische elementen maar zeker ook naar het welzijn van de mens. 

Door gebruik te maken van verschillende sensoren en databronnen waarmee belangrijke ziekte gerelateerde aspecten alsmede fysieke, cognitieve, sociale en emotionele componenten van gezondheid en leefstijl in het dagelijks leven in kaart worden gebracht, wordt daartoe een individuele kaart van het gedrag gecreëerd. 

Bijzonder interessant is welke correlaties mogelijk optreden tussen deze verschillende componenten, hoe krijg je het vliegwiel voor een gezondere leefstijl op gang? 

Het consortium

Het consortium is een uitstekende mix van twee universitaire groepen met veel ervaring op het gebied van intelligente coaching systemen om gedrag te beïnvloeden bij chronische aandoeningen (UTwente) en kennis en ervaring met geavanceerde data analyse technieken om complexe streaming datasets te kunnen analyseren en veranderingen hierin over de tijd in te ontdekken (TU/e).  Vanuit de private sector participeren Philips (monitoring systemen), Holst (innovatieve sensoren) , Roessingh Research (telemedicine diensten) en IMEC (onderzoekscentrum digitale technologie).  Om de acceptatie en bruikbaarheid van de coaches te demonstreren, worden twee pilotstudies uitgevoerd bij belangrijke chronische aandoeningen: diabetes en (morbide) obesitas; dit in nauwe samenwerking met een ziekenhuis (ZGT) waar veel van deze patiënten worden gezien. 

Pilotstudie preventie

Binnen het project organiseert Carlijn een studie waarbij ze gebruik maakt van een draagbare sensor van IMEC ‘Chill Plus’ waarbij leefstijlverandering gemeten wordt. Doel van deze studie is meer inzicht te krijgen in welke factoren het meest bepalend zijn voor succesvolle leefstijlverandering en vervolgens mensen meer houvast te kunnen geven.

Deze pilot start binnenkort met een groep van ca. 50 deelnemers. “Door continu te meten verwachten we wel een miljoen data punten,” vertelt Carlijn.  De deelnemers aan dit onderzoek zijn mensen die gedurende acht maanden reeds begeleid worden door een GLI-coach (gecombineerde leefstijl interventie coach). Zij hebben als doel hun gedrag te veranderen en blijvende gewichtsverandering te bewerkstelligen. 

 “Dat is natuurlijk altijd het moeilijkste bij gedragsverandering, om deze veranderingen blijvend te laten zijn, daarom gaan we heel veel meten. Deelnemers dragen deze sensor voorafgaand aan het traject, kort na de start en na de acht maanden om te kijken hoe de leefstijlveranderingen zijn verlopen in deze periode. We zetten daarnaast ook dagelijks meerdere korte vragenlijsten uit (via een app) om meer contextuele data te verzamelen zoals ‘hoe voel je je, hoe vind je zelf dat je bewogen hebt’. Dit is heel moeilijk vast te leggen nog, maar we weten natuurlijk wel dit ook van grote invloed is op iemands gedrag en motivatie.”

Pilotstudie voorspellen van ‘niet succesvolle uitkomsten’

Ellen houdt zicht bezig met een andere studie, namelijk het voorspellen van ‘niet succesvolle uitkomsten’ bij gewichtstoename of onvoldoende gewichtsverlies na een ingreep, met tot dusver ca. 350 deelnemers vanuit de bariatrische* populatie. 

“We zijn gestart met een literatuuronderzoek waarbij we concludeerden dat er nog weinig bekend is wat voorspellers zijn voor niet succesvolle uitkomsten na een ingreep. Veel van deze patiënten (20-30%) komt na een ingreep weer aan in gewicht of behaalt niet het gewenste resultaat. Dit kan nadelige gevolgen hebben, bijvoorbeeld de terugkeer van aan obesitas gerelateerde ziekten (bijvoorbeeld diabetes mellitus) of onvoldoende verbetering van deze ziekten. En daar zit veelal de gezondheidswinst in. In dit onderzoek worden de deelnemers gevolgd en worden meerdere vragenlijsten afgenomen op de verschillende leefstijl gerelateerde factoren. We hebben tevens met fit bits fysieke activiteiten gemonitord. Wat ‘nieuw’ is, is dat wij in ons onderzoek verschillende vormen van fysiek gedrag hebben gecombineerd (bijv. aantal stappen/dag, matig-tot-intensieve fysieke activiteit, zitgedrag etc) en daarmee een ‘holistisch’ profiel hebben gecreëerd. Op basis hiervan hebben we vervolgens een beweegprofiel opgesteld.”

“Het is fantastisch hoe het Ellen gelukt is om dit onderzoek te implementeren in het ziekenhuis want deze data hebben we hard nodig!”, benadrukt Hermie. 

Biomedische analyse en computerscience samen

“Wat je wil is een data-gedreven intelligente én persoonlijke coach,” aldus Hermie. “We ontwikkelen een nieuwe methode en we willen dat het getoetst is aan de realiteit, vandaar de twee bovenstaande grote studies.” 

Datamining over vele en met hoge granulariteit gesampelde data, zal resulteren in nieuwe kennis over gedrag en de onderlinge samenhang van al deze componenten. Daarnaast maken nieuwe tijdserie analysetechnieken het mogelijk om tijdig veranderingen te detecteren in de continue gemeten variabelen in hun onderlinge samenhang. Deze nieuwe kennis wordt geïntegreerd met medische kennis en de kennis vanuit de psychologie rondom gedragsverandermodellen om effectiever, overtuigender te maken. 

Het ideale eindresultaat van EDIC?

“Er ligt nog behoorlijk wat werk wat voor ons, met EDIC maken we al goede stappen om zo’n coach te creëren. Aan het eind van het onderzoek verwacht ik dat we algoritmes hebben om gedrag op een holistische manier te monitoren, dat we analysetechnieken hebben om veranderingen in gedrag objectief te detecteren en dat we een soort framework van een coach hebben om daarmee aan te sturen. We willen heel graag kunnen laten zien dat we in staat zijn om holistische monitoring uit te voeren én dat dit goed werkt.”

* Onder bariatrische chirurgie worden alle operaties verstaan die tot doel hebben om het gewicht te verminderen.

Er wordt momenteel gewerkt aan een website met meer informatie over EDIC. Meer informatie over het Strategic Program  Personalised eHealth Technology

Deel:

Meer interessante blogs

BooSSST_Over_Jolanda_5
Vitaliteit

20 super vitale secundaire arbeidsvoorwaarden

Ontdek de 20 belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden die jouw bedrijf aantrekkelijker maken voor potentiële werknemers. Van flexibele werktijden tot professionele ontwikkeling en gezondheidsvoordelen, deze voordelen kunnen het verschil maken in het aantrekken en behouden van top talent. Bekijk de lijst en zorg dat jouw bedrijf opvalt in de competitieve arbeidsmarkt.

Verder lezen