10 werkgeluktips voor werkgevers

Mentale vitaliteit & werkgeluk; van ‘nice to have’ naar ‘need to have’ zonder hoge kosten

Je mentale gezondheid is cruciaal voor je eigen toekomst én voor die van ons allemaal.
Want geestelijke veerkracht is een onmisbare eigenschap om in de huidige situatie overeind te blijven. Onder mentaal welbevinden valt oa onthouden, concentreren, communiceren, vrolijk zijn, jezelf accepteren, omgaan met veranderingen, gevoel van controle hebben.
Als je mentaal fit bent, zit je lekker in je vel, sta je positiever in het leven, heb je minder last van stress, kun je problemen beter de baas en is het fijner met jou samenwerken. Allemaal zaken die bijzonder wenselijk zijn in deze turbulente tijd.
Wat kun je als werkgever doen om te zorgen dat je personeel mentaal fit blijft, dat is geen ‘nice to have’ maar een ‘need to have’ en het mooie is dat veel van deze tips eenvoudig en kosteloos zijn uit te voeren. 

10 tips om het werkgeluk van jouw medewerkers te verhogen in deze Corona-tijd: 

1. Laat je waardering horen en zien, JA ik ben blij met jou!

Spreek je waardering uit naar alle medewerkers, dit is altijd al belangrijk maar op dit moment blijkt dat ‘waardering’ 30% belangrijker gevonden wordt als positieve bijdrage aan het werkgeluk.
Doe daar iets mee!
Wees dankbaar voor hun inzet, en laat dit zien. We zien op LinkedIn prachtige voorbeelden voorbij komen; kaartjes, bloemen, chocolade etc. tot het online benoemen en bedanken van ALLE medewerkers.
En het mooie hiervan is dat de medewerkers deze berichten zelf ook weer online delen en posten, zij zijn nu nóg meer de ambassadeurs van jouw organisatie.

Een minimale inspanning, maar een groots gebaar!

2. Bied vertrouwen, JA het komt goed

Deze turbulente tijd brengt voor heel veel mensen onrust & angst.
Zowel voor de thuiswerkers die zich in allerlei bochten wringen om het eigen werk naar mogelijkheden in te richten, eventueel daarbij de kids te begeleiden etc, maar ook de mensen die wel naar het werk gaan en iedere dag toch in contact komen met anderen. Want niet iedereen neemt de regels even goed in acht.
Daarnaast ook de onzekerheid hoe het bedrijf deze periode overleeft (potentieel baanverlies), de zorgen voor elkaar en geliefden, misschien wel opa’s en oma’s die niet bezocht kunnen worden en zo kunnen we nog wel  doorgaan over de vele uitdagingen waar medewerkers voor staan.
Bied vertrouwen en stel gerust.

Werk als rustpunt in een chaotische wereld.

3. Wees begripvol, JA wij kijken samen wat er nu wel kan

Niet alles is nu mogelijk voor iedereen en niet iedereen kan het werk volledig uitvoeren zoals gebruikelijk. De ene persoon went ook sneller aan een nieuwe situatie dan de ander.
Wees hierin mild en pas verwachtingen en taken waar mogelijk een beetje aan.
Dit houdt de goede moed erin, het werkt stress verhogend om continue het gevoel te hebben dat je achter loopt of niet kan voldoen aan de eisen van het werk.
Accepteer ook dat er buiten ‘normale’ werktijden gewerkt kan worden. Jonge ouders kunnen effectiever werken als hun kinderen in bed liggen en slapen, zowel tussen de middag als in de avonduren. Indien de traditionele werktijden gevolgd moeten worden, kan dit contraproductief werken.

Complimenteer het werk dat wel verricht is, petje af!

4. Communiceer vanuit het hart, JA ik voel met je mee

Communiceer duidelijk en positief en focus daarbij op wat er allemaal goed gaat, geleerd wordt, de lichtpuntjes. Laat bijvoorbeeld de CEO een bericht maken of een filmpje opnemen dat gedeeld kan worden. 
Draag een eerlijke en positieve focus uit, zonder de ernst van de situatie tekort te doen.
Communiceer vanuit het hart van de organisatie, de praktische zaken zijn zeker belangrijk (de regels, de keuzes die gemaakt worden, de status) maar het gevoel moet de boventoon voeren ook in deze berichten zodat ze zich betrokken blijven voelen.

Uit het oog is niet uit het hart.

5. Stimuleer tijd voor ontspanning, JA we zorgen goed voor elkaar

Juist nu is het belangrijk dat medewerkers ook zorgen voor ontspanning en het werken aan stressmanagement. Online is een groot aanbod te vinden, zowel kosteloos of tegen een minimale vergoeding. Denk aan yoga, mindfulness, ademhalingsoefeningen, fitness etc. Of stimuleer een wandeling in de natuur, het lezen van een boek, het maken van een dankbaarheidsdagboek etc.
Misschien zelfs een coach beschikbaar stellen voor de medewerkers die meer moeite hebben overeind te blijven. Een coach kan ondersteuning bieden om een positieve mind te behouden of tips geven hoe om te gaan met stress signalen. 
Veel medewerkers vergeten (of vinden juist nu niet de tijd voor) mentale ontspanning, dit is echter geen ‘nice to have’ maar een ‘need to have’, zonder medewerkers die goed in hun vel zitten, gebeurt er niets!
Bied hier mogelijkheden voor tijdens werktijd en laat medewerkers zelf kiezen wat past.
Stimuleer om goede ideeën onderling te delen, dat stimuleert ook een ander weer om goed voor zichzelf te zorgen.

Een uurtje Corona-ontspanning per dag doet wonderen!

6. Verbinding, JA je bent één van ons

Veel collega’s zien elkaar minder en de sociale aspecten van het werk vallen nu sneller weg.
Toch zijn er uitstekende mogelijkheden om onderling contact te bevorderen. Verbinden en verblijden, ook al is het op afstand. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een virtuele kop koffie drinken, een online vrijmibo, het delen van foto’s van je werkplek, het opzetten van een app groep waarin je bijvoorbeeld met elkaar een pot vult met positieve woorden of waar je met elkaar je geluksmoment van de dag deelt.
Die gezamenlijkheid en medemenselijkheid, daar ontspan je van.

Daar word je, zelfs in deze onrustige tijden, een beetje gelukkig van.

7. Ontwikkeling, JA we blijven groeien en bloeien

Juist nu is het zaak om je te ontwikkelen zodat je kunt meebewegen met de nieuwe realiteit.
Er zijn gelukkig ook medewerkers die zelfs nu het gevoel ervaren zich te ontwikkelen doordat zij nieuwe werkmethoden gebruiken en iets doen buiten hun comfort zone, hoe mooi is dat!
Ook medewerkers die helemaal blij worden van de technologische mogelijkheden om elkaar te zien, er gaat soms een mooie nieuwe wereld open.
Juist nu is het advies om mee te liften en het volgen van webinars, cursussen en trainingen te stimuleren. Overal duikt nu gratis aanbod op en zo kan een ieder kiezen wat past.
Tijdens deze online evenementen ontmoet je inspirerende sprekers, organisaties, andere professionals, volg je workshops en deelt iedereen zijn enthousiasme.

Ik groei dus ik blijf!

8. Impact, JA jij doet er toe

Of je nu een young professional bent of een aantal jaar meer werkervaring hebt, je wilt werk doen dat ergens toe bijdraagt. Dat levert voldoening en inspiratie op.
Extra voldoening heb je nu nodig, zeker als jij degene bent die nog wel naar het werk moet of juist als jij degene bent die het ‘onzichtbare’ werk verricht. Het is fijn als duidelijk is wat jouw bijdrage is aan het geheel, zorg dat een ieder zinvolle taken verricht.
Er zijn ook organisaties die het in deze situatie mogelijk maken voor medewerkers om ook elders hun kwaliteiten in te zetten als vrijwilliger of juist terug de verpleging in, omdat ze daar nu hard nodig zijn.

Werk waarbij jij nu alles voor een ander kunt betekenen, dat is op en top impact!

9. Faciliteiten, JA wij toveren samen jouw werkplek om tot de ideale thuiswerkplek

Er zijn ontzettend veel goede mogelijkheden om online met elkaar verbonden te zijn, waarbij een ieder ook kan kiezen voor de mate van zijn eigen privacy.
Bied daarbij wel hulp aan als er collega’s zijn die daar wat meer moeite mee hebben zodat het voor iedereen een feestje wordt! Traag internet is natuurlijk niet wenselijk nu om mee te kunnen doen.
Wanneer een werknemer minimaal twee uur per week vanuit huis werkt (achter een beeldscherm), ben je als werkgever verplicht om een veilige en arbotechnisch goedgekeurde thuiswerkplek te creëren. Een stoel waar je langere tijd op kan zitten is bij thuiswerk wel noodzakelijk.
Wat kan er gebruikt worden vanaf kantoor?
Er zijn werkgevers die er moeite mee hebben dat ze hun medewerkers niet meer persoonlijk kunnen ‘controleren’. Onder leidinggevenden van diverse niveaus komt de conservatieve gedachte ‘dat thuiswerkers minder productief zijn’ nog steeds voor. Onderzoeken tonen echter het tegenovergestelde aan en bovendien is het nu wat het is.

Samen een goede werkplek creëren draagt ook weer bij aan een stukje verbondenheid, gedeelde smart is halve smart. 

10. Veiligheid, JA bij ons ben je veilig

Een goede zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk voorkomt ongevallen en ziekten bij werknemers. Werkgevers en werknemers hebben hierin hun verantwoordelijkheden. 
Volgens de Arbo-wet moeten werkgevers hun werknemers doeltreffend voorlichten over de werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s. Volg hierbij minimaal de richtlijnen van het RIVM.
Let erop dat je de verantwoordelijkheden nu niet te gemakkelijk verlegt wanneer een medewerker voor diverse opdrachtgevers werkt, jij blijft verantwoordelijk.
Werknemers hebben de verantwoordelijkheid om alert te zijn op gevaarlijke situaties en deze te melden. Zij dienen zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften van de werkgever.
Sociaal-emotionele veiligheid impliceert dat medewerkers zich kunnen uiten op het werk – in ideeën en feedback – en de ruimte voelen om te leren van gemaakte fouten.
Helaas bieden veel bedrijven hier nog vaak onvoldoende ruimte toe, dat heeft negatieve gevolgen voor de samenwerking, innovatiekracht en het werkplezier van mensen.
Zoals Simon Sinek zei: “De meest essentiële taak van een leider of manager is het creëren van een cultuur van veiligheid. Want wie zich moet richten op gevaar binnen de organisatie, kan geen aandacht hebben voor wat er buiten de organisatie gebeurt”.

Op elkaar vertrouwen is een basisvoorwaarde voor alle vormen van veiligheid.

Samenvattend

Blijf in gesprek met ALLE medewerkers met oprechte aandacht.

Luister…

Vraag waar je medewerkers NU behoefte aan hebben en ondersteun ze daarbij.

Focus je samen met je medewerker op dat wat wél kan.

Zorg goed voor elkaar!

Deel:

Meer interessante blogs

BooSSST_Over_Jolanda_5
Vitaliteit

20 super vitale secundaire arbeidsvoorwaarden

Ontdek de 20 belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden die jouw bedrijf aantrekkelijker maken voor potentiële werknemers. Van flexibele werktijden tot professionele ontwikkeling en gezondheidsvoordelen, deze voordelen kunnen het verschil maken in het aantrekken en behouden van top talent. Bekijk de lijst en zorg dat jouw bedrijf opvalt in de competitieve arbeidsmarkt.

Verder lezen